Táboroví instruktoři - rodilí mluvčí

Jazykové tábory Berlitz probíhají s účastí rodilých mluvčích anglicky mluvících zemí jako je Velká Británie, USA, Irsko, Austrálie, Kanada a Jihoafrická republika.

Děti absolvují dvakrát denně 1,5hodinovou lekci angličtiny a poté si procvičují své znalosti při hrách a sportech
v rámci přátelské konverzace s lektory také mimo lekce.